Pravila ponašanja

Deca

Odeća i obuća

Sva deca će dobiti na poklon pamučnu jednobojnu majicu sa znakom Actory Factory koju bi trebalo da nose na časovima *. Najvažnije je da se u onome što nose osećaju komforno i zato preporučujemo donji deo trenerke, helanke, šorc, a ne preporučujemo haljine, suknje i farmerke. Od obuće je najbolje da imaju patike koje će koristiti isključivo tokom nastave ili baletanke za gimnastiku pogotovo što će im u njima biti najudobnije na časovima plesa.

*Ukoliko deca ne mogu da dođu u našim majicama, poželjno je da majice budu jednobojne.

Hrana i piće

Za piće je najbolje da nose samo vodu koja može da im bude lako dostupna i tokom časa ako žele da se osveže. Posle svakog časa je pauza od pet minuta i tada mogu da pojedu i neku užinu ako je ponesu. Ukoliko je potrebno da prime i neku terapiju za vreme trajanja časa, o tome nastavnik mora biti upoznat unapred.

Telefon

Korišćenje mobilnog telefona tokom nastave nije dozvoljeno. Deca koja donose telefone moraju ih utišati i ostaviti u torbi. Ukoliko bude preke potrebe da roditelji kontaktiraju decu za vreme časa, uvek će moći da pozovu nastavnike jer će imati njihove brojeve.

Nastavnici

Svi nastavnici u Actory Factory školi se obavezuju da svoje aktivnosti sa decom u školi izvršavaju profesionalno, redovno i u skladu sa ciljevima škole.

Rules of play

Children

Clothing and footwear

All children will receive as a gift a black cotton T-shirt with the Actory Factory logo that they should wear to class *. The most important thing is that they feel comfortable in what they are wearing, and that is why we recommend that children wear sweatpants, leggings, tights or shorts, and we do not recommend dresses, skirts and jeans. It is best to have sneakers that will be used exclusively indoors during our classes or ballet flats for gymnastics, especially since they will be most comfortable in them during dance classes and will help maintain our space clean and sanitary.

* If children cannot dress in our T-shirts, it is desirable that the T-shirts be a solid dark color.

Food and drink

It is best to drink only water that can be easily accessed during the class if they want to refresh themselves. After every hour there is a break of five minutes and then they can eat a snack if they bring it. If a child has any specific medical, dietary or other needs or restrictions during the class, instructors must be made aware in advance.

Phone

The use of a mobile phone during classes is not allowed. Children who do bring phones must turn them on silent and leave them outside. If there is an urgent need for parents to contact the children during class, they will always be able to call the instructors because they will have their numbers.

Instructors

All instructors at the Actory Factory school are committed to carrying out their activities with children in the school professionally, regularly and in accordance with the goals of the school.