Osnivači

Actory Factory školu scenskih umetnosti osnovala je i vodi Milica Piletić sa suprugom Borisom Zdravkovićem. Milica je nagrađivana dramska spisateljica i scenaristkinja, autorka nekoliko dečijih knjiga, pozorišnih komada i filmskih scenarija. Boris je komunikolog i prevodilac koji se posle trideset godina života i rada u Americi vratio u rodni grad. Preveo je nekoliko knjiga za decu sa srpskog na engleski i obrnuto. Milica je dugi niz godina uspešno vodila dramski studio u osnovnoj školi Veljko Dugošević u Beogradu koju je nekad i sama pohađala. Predstave koje je kreirala s decom osvojile su najveća priznanja na pozorišnim festivalima za mlade u Beogradu, a njoj su, osim za tekstove i režije, pripale i brojne nagrade za pedagoški rad.

Actory Factory škola sublimacija je njihovog dugogodišnjeg rada i iskustva, ali je prevashodno nastala iz želje da deca u Srbiji dobiju priliku da se kvalitetno i na dva jezika, srpskom i engleskom edukuju u oblasti glume, pevanja i plesa. Naravno, ne da bi svi sutra postali glumci, pevači i plesači, već da bi se razvijali u bolje, sigurnije i kreativnije ljude. To je put koji će im pomoći da čime god da se budu bavili u životu budu spremniji da odgovore na različite izazove i zadatke!

U kreiranju programa rada Actory Factory škole Milica i Boris su sledili nove trendove u radu s decom i mladima, ali ako ih pitate reći će vam da su im draže dobro utabane staze uglednih škola u svetu.

PHOTO: Boris i Milica, kao deca, privatna arhiva / Boris and Milica as children, private archive

Founders

Actory Factory School of Performing Arts was founded and run by Milica Piletic and her husband Boris Zdravkovic. Milica is an award-winning playwright and screenwriter, author of several children’s books, plays and film scripts. Boris is a communicator and translator who returned to his hometown after thirty years of living and working in America. He has translated several children’s books from Serbian to English and vice versa. For many years, Milica successfully ran a drama studio at the Veljko Dugošević Elementary School in Belgrade, which she used to attend herself. The plays she created with children won some of the biggest awards at theater festivals for young people in Belgrade, and in addition to texts and directing, she also received numerous awards for pedagogical work.

Actory Factory school is a sublimation of their many years of work and experience, but it was created primarily from the desire to give children in Serbia the opportunity to receive quality education in two languages, Serbian and English in the field of acting, singing and dancing. Of course, not so that everyone would become an actor, singer or dancer in the future, but so that they could develop into better, more self-confident and creative people. It is a path that will help them be more ready to respond to various challenges and tasks, no matter what they do in life!

In creating the work program of the Actory Factory school, Milica and Boris followed new trends in working with children and youth, but if you ask them, they will tell you that they prefer well-trodden paths of reputable schools in the world.

PHOTO: Boris i Milica, danas, privatna arhiva / Boris and Milica, now, private archive